Zapytanie ofertowe nr W6/2015 z dnia 07.07.2015 na przeprowadzenie na terenie 15 województw, kampanii medialnej poprzez środki masowego przekazu w formie audio tj. przekaz radiowy

2015 08 25_Info.o niezawarciu umowy i wyborze kolejnej oferty_kampania medialna

2015 08 10_Informacja o wyborze oferty_kampania medialna