Zapytanie ofertowe nr W5/2017 na zakup fantomów do oceny jakości obrazu w mammografii ucyfrowionej i cyfrowej

Informacja o wyborze wykonawcy W5

11 04 17_odp_zapytania wykonawcow_W5

Zapytanie ofertowe _fantom_W5_2017

Zał-nr 1 Formularz oferty-fantom

Zał-nr-2_do_zapytania_ofertowego_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków

Zał-nr-3_do_zapytania_ofertowego_oswiadczenie_wykonawcy_o_powiazaniach_k…

Zał-nr-4_do_zapytania_ofertowego_ośw-dot-wykluczenia

Zał nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Umowa-fantom