Zapytanie ofertowe nr W5/2015 z dnia 07.07.2015 na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych

2015 08 11_Informacja o wyborze oferty_usługi hotelowe i gastronomiczne

2015 07 29_Notatka z powtorzenia postepowania_szkolenia

Powtórzone zapytanie ofertowe dla Części I. zostało umieszczone w zapytaniu ofertowym nr W8/2015 – dostępne w zakładce głównej Zamówienia

15 07 14_Lux Med_sprostowanie omyłki pisarskiej_szkolenia

Pytania i odpowiedzi:

2015 07 24_odp_zapytania wykonawcow_W5 2015

W5 2015_Zał nr 6_do zapytania ofertowego_hotele i szkolenia_wzór umowy_cz.2 zamówienia_zmodyfikowana

2015 07 23_odp_zapytania wykonawcow_W5 2015

2015-07-21_odp_zapytania-wykonawcow_W5-2015

2015 07 09_odp_zapytania wykonawcow_W5 2015