Zapytanie ofertowe nr W4/2017 na usługi hotelarskie i gastronomiczne

Informacja o wyborze wykonawcy W4

Zapytanie ofertowe _W4_2017

Formularz oferty-W4 2017

Zał-nr-2_do_zapytania_ofertowego_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków

Zał-nr-3_do_zapytania_ofertowego_oswiadczenie_wykonawcy_o_powiazaniach_kapitałowych

Zał-nr-4_do_zapytania_ofertowego_ośw-dot-wykluczenia

Zał nr 5 Opis przedmiotu zamówienia W4 2017

UMOWA-Hotel