Zapytanie ofertowe nr W3/2017 na zakup fantomów do oceny jakości obrazu w mammografii ucyfrowionej i cyfrowej

Unieważnienie postępowania

Pytania i odpowiedzi

30_03_2017_odp_zapytania_wykonawcow_W3_2017

29_03_2017_odp_zapytania_wykonawcow_W3_2017

23_03_2017_odp_zapytania_wykonawcow_W3_2017

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe _fantom

Formularz oferty-fantom

Zał-nr-2_do_zapytania_ofertowego_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków

Zał-nr-3_do_zapytania_ofertowego_oswiadczenie_wykonawcy_o_powiazaniach_kapitałowych

Zał-nr-4_do_zapytania_ofertowego_ośw-dot-wykluczenia

Zał nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Umowa-fantom