Zapytanie ofertowe nr W2/2017 z dnia 15.03.2017 usługi hotelarskie i gastronomiczne

Unieważnienie postępowania_W2_2017

Pytania i odpowiedzi:

23_03_2017_odp_zapytania_wykonawcow_W2_2017

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe _hotel

Formularz oferty-hotel

Zał-nr-2_do_zapytania_ofertowego_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków

Zał-nr-3_do_zapytania_ofertowego_oswiadczenie_wykonawcy_o_powiazaniach_kapitałowych

Zał-nr-4_do_zapytania_ofertowego_ośw-dot-wykluczenia

Zał nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

UMOWA-Hotel