Zapytanie ofertowe nr W2/2016 z dnia 07.04.2016 na zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do trzech samochodów osobowych z instalacją LPG, na podstawie bezpłatnie wydanych kart paliwowych

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Notatka o powtórzeniu postępowania:

Pytania i odpowiedzi:

2016 04 13_odp_zapytanie ofertowe_W2 2016

Zapytanie ofertowe: