Powtórzone zapytanie ofertowe nr W2/2016 powtórzone z dnia 26.04.2016 na zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do trzech samochodów osobowych z instalacją LPG, na podstawie bezpłatnie wydanych kart paliwowych

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Pytania i odpowiedzi:

Zapytanie ofertowe: