Zapytanie ofertowe nr W1/2017 z dnia 15.03.2017 na druk oraz dostawę ulotek

Informacja o wyborze wykonawcy W1

Zapytanie ofertowe _ulotki

Formularz oferty

Zał-nr-2_do_zapytania_ofertowego_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków

Zał-nr-3_do_zapytania_ofertowego_oswiadczenie_wykonawcy_o_powiazaniach_kapitałowych

Zał-nr-4_do_zapytania_ofertowego_ośw-dot-wykluczenia

Załącznik nr 5 wzór ulotki

UMOWA O WYKONANIE ULOTEK