Zamówienie publiczne nr PZP6/2015 z dnia 28.07.2015: Wyprodukowanie i dostawa dwóch naczep do ciągników siodłowych z zabudową w postaci gabinetu mammograficznego (Mammobusów) wraz z poczekalnią dla pacjentek, dwoma przebieralniami, rejestracją i pomieszczeniem socjalnym

Zamówienie publiczne nr PZP6/2015, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości 207 000 EURO:

WYPRODUKOWANIE I DOSTAWA DWÓCH NACZEP DO CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH Z ZABUDOWĄ W POSTACI GABINETU MAMMOGRAFICZNEGO (MAMMOBUSÓW) WRAZ Z POCZEKALNIĄ DLA PACJENTEK, DWOMA PRZEBIERALNIAMI, REJESTRACJĄ I POMIESZCZENIEM SOCJALNYM

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2015-OJS203-368593-pl

2015 09 07_informacja o wyborze ofert_PZP62015

Pytania i odpowiedzi:

PZP6 2015_SIWZ_dostawa mammobusów_po zmianach 20150814

PZP6 2015_Zał nr 1_opis przedmiotu zamówienia + załączniki_po zmianach 20150814 PZP6 2015

Zał nr 8_wzór umowy_po zmianach 20150814

Ogłoszenie i specyfikacja (dokumenty do pobrania):