Zamówienie publiczne nr PZP5/2015 z dnia 02.07.2015: Dostawa oprogramowania na potrzeby projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”

Zamówienie publiczne nr PZP5/2015, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 207 000 EURO:

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU „POPRAWA DOSTEPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI”

20150915_informacja o unieważnieniu postępowania_PZP52015

2015_07_16_OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

15 07 16_CRM_zmiana SIWZ_termin

 Pytania i odpowiedzi:

20150721_PZP5 2015_zał nr 8_wzór umowy_zamówienie CMR_aktualizacja

Załącznik nr 1 do odp_zapytania_ do SIWZ_PZP5 2015_Zasady_Programowania_i_Modelowania_Baz_Danych_Platformy_4NET

Ogłoszenie i specyfikacja (dokumenty do pobrania):