Zamówienie publiczne nr PZP4/2015 z dnia 14.06.2015: Dostawa i instalacja 15 mammografów analogowych wraz z deinstalacją posiadanych przez Zamawiającego mammografów

Zamówienie publiczne nr PZP4/2015, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości 207 000 EURO:

DOSTAWA I INSTALACJA 15 MAMMOGRAFÓW ANALOGOWYCH WRAZ Z DEINSTALACJĄ POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MAMMOGRAFÓW

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2015-OJS166-302829-pl

2015 07 28_informacja o wyborze ofert_PZP42015

Pytania i odpowiedzi:

2015 07 06_odp_zapytania do SIWZ_PZP4 2015

załączniki do odpowiedzi z dnia 06.07.2015 (zmiany w SIWZ):

Sprostowanie lub dodatkowe informacje:

Ogłoszenie i specyfikacja (dokumenty do pobrania):