Zamówienie publiczne nr PZP3/2015 z dnia 12.06.2015: Wyprodukowanie i dostawa dwóch naczep do ciągników siodłowych z zabudową w postaci gabinetu mammograficznego (Mammobusów) wraz z poczekalnią dla pacjentek, dwoma przebieralniami, rejestracją i pomieszczeniem socjalnym

Zamówienie publiczne nr PZP3/2015, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości 207 000 EURO:

WYPRODUKOWANIE I DOSTAWA DWÓCH NACZEP DO CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH Z ZABUDOWĄ W POSTACI GABINETU MAMMOGRAFICZNEGO (MAMMOBUSÓW) WRAZ Z POCZEKALNIĄ DLA PACJENTEK, DWOMA PRZEBIERALNIAMI, REJESTRACJĄ I POMIESZCZENIEM SOCJALNYM

Ogłoszenie o unieważnieniu_2015-OJS147-270056-pl

2015 07 28_informacja o unieważnieniu postępowania_PZP32015

Pytania i odpowiedzi:

2015 07 09_odp_zapytania do SIWZ_PZP3 2015

PZP3 2015_Zał nr 1_opis przedmiotu zamówienia + załączniki_po zmianach 20150709

PZP3 2015_Zał nr 8_wzór umowy_po zmianach 20150709

Ogłoszenie i specyfikacja (dokumenty do pobrania):