Zamówienie publiczne nr PZP2/2016 z dnia 01.04.2016 r.: Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Zamówienie publiczne nr PZP2/2016, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości 207 000 EURO:

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NA WYDRUK, KONFEKCJONOWANIE ORAZ WYSYŁKĘ IMIENNYCH ZAPROSZEŃ NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Wynik postępowania:

Pytania i odpowiedzi:

Ogłoszenie i specyfikacja (dokumenty do pobrania):