(Polski) Zamówienie publiczne nr PZP2/2015 z dnia 12.05.2015: Dostawa oprogramowania na potrzeby projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

Sorry, this entry is only available in Polski.