Zamówienie publiczne nr PZP2/2015 z dnia 12.05.2015: Dostawa oprogramowania na potrzeby projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

Zamówienie publiczne nr PZP2/2015, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 207 000 EURO:

– Dostawa oprogramowania na potrzeby projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

20150612_Protokół z posiedzenia komisji

Pytania i odpowiedzi:

Ogłoszenie i specyfikacja (dokumenty do pobrania):

 1. __bzp1.portal.uzp.gov.pl_index.php_ogloszenie=show&pozycja
 2. PZP2 2015_SIWZ_CRM
 3. PZP2 2015_zał nr 1_opz_specyfikacja techniczna
 4. PZP2 2015_zał nr 1_opz_specyfikacja techniczna_zalacznik 1
 5. PZP2 2015_zał nr 1_opz_specyfikacja techniczna_zalacznik 2
 6. PZP2 2015_zał nr 1a_ankieta wymagań_CRM PZP2 2015_zał nr 2_oferta_wzór_CRM
 7. PZP2 2015_zał nr 3_ośw o spełnieniu warunków_CRM
 8. PZP2 2015_zał nr 4_ośw dot wykluczenia_CRM
 9. PZP2 2015_zał nr 5_ośw dot grupy kapitałowej_CRM
 10. PZP2 2015_zał nr 6_wykaz wykonanych zamówień_CMR
 11. PZP2 2015_zał nr 7_wykaz osób_CRM
 12. PZP2 2015_zał nr 8_wzór umowy_zamówienie CMR