Zamówienie publiczne nr PZP1/2016 z dnia 11.02.2016: Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Zamówienie publiczne nr PZP1/2016, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości 207 000 EURO:

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NA WYDRUK, KONFEKCJONOWANIE ORAZ WYSYŁKĘ IMIENNYCH ZAPROSZEŃ NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Wynik postępowania:

Ogloszenie o wyniku_2016-OJS067-117093-pl

2016 03 31_Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania-poczta_PZP1 2016

Pytania i odpowiedzi:

16 03 14_wysyłka_odpowiedzi do SIWZ_MJ

20160314_Zał_do umowy 8_nr 6_umowa_powierzanie przetwarzania danych osobowych_po zmianach

20160314_Zał nr 8a_Umowa_na_wydruk konfekcjonowanie i wysyłkę_po zmianach 14.03.16

Ogłoszenie i specyfikacja (dokumenty do pobrania):