Zamówienie publiczne nr PZP1/2015 z dnia 24.03.2015: Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne (pakiet 1); Kompleksowa usługa wydruku i dostawy materiałów promocyjnych (pakiet 2)

Zamówienie publiczne nr PZP1/2015, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości 207 000 EURO:

– ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NA WYDRUK, KONFEKCJONOWANIE ORAZ WYSYŁKĘ IMIENNYCH ZAPROSZEŃ NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE (PAKIET 1)
– KOMPLEKSOWA USŁUGA WYDRUKU I DOSTAWY MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (PAKIET 2)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2015-OJS114-207186-pl

Sprostowanie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia_2015-OJS121-220739-pl

2015 05 22_informacja o wyborze ofert_PZP12015

2015 06 17_sprostowanie do informacji o wyborze ofert_PZP12015

Pytania i odpowiedzi:

załączniki do odpowiedzi z dnia 23.04.2015:

 1. Zał nr 1a_opz na wydruk konfekcjonowanie i wysyłkę_po zmianach 20150423
 2. Zał nr 8a_Umowa_na_wydruk konfekcjonowanie i wysyłkę_po zmianach 20150423
 3. Zał do umowy 8a_nr 6_umowa_powierzanie przetwarzania danych osobowych_po zmianach 20150423

Ogłoszenie i specyfikacja (dokumenty do pobrania):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu PZP1 2015 i Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Zał nr 1a_opz na wydruk konfekcjonowanie i wysyłkę
 3. Zał nr 1b_opz na produkcję mat promocyjnych
 4. Zał nr 2a_wzory zaproszen i kopert
 5. Zał nr 2b_wzory materialow promocyjnych
 6. Zał nr 3_ośw o spełnieniu warunków
 7. Zał nr 4_wykaz wykonanych zamówień
 8. Zał nr 5_ośw dot wykluczenia
 9. Zał nr 6_ośw dot grupy kapitałowej
 10. Zał nr 7_oferta
 11. Zał nr 8a_Umowa_na_wydruk konfekcjonowanie i wysyłkę

12. Zał nr 8b_Umowa_na_produkcje i dostawe mat promocyjnych