Zakończenie spotkań edukacyjnych w ramach Projektu

Wraz z końcem roku kończymy realizację spotkań edukacyjnych w ramach Projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Udało nam się zrealizować więcej spotkań niż wcześniej zaplanowaliśmy. Przeprowadziliśmy 148 spotkań na terenie 15 województw.

Wejherowo2

Łącznie w spotkaniach udział wzięło ponad 4 tysiące uczestników. Wiele spośród obecnych na spotkaniach pań zarejestrowało się na badanie mammograficzne w mammobusie i wykonało badanie przesiewowe (kobiety w wieku 50 – 69 lat) lub diagnostyczne (kobiety w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat).

Spotkania odbywały się w miejscach skupiających kobiety – tj. Urzędach Miast i Gmin, Starostwach Powiatowych, Domach Kultury, Ośrodkach Zdrowia, Bibliotekach, przedsiębiorstwach zatrudniających kobiety. Docieraliśmy również do Domów Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Hospicjów.

W spotkaniach brały udział nie tylko panie, ale również panowie. Mamy nadzieję, że uczestniczki i uczestnicy naszych warsztatów dotyczących profilaktyki raka piersi staną się ambasadorami tego ważnego tematu i przekażą tę cenną wiedzę kobietom w swoim otoczeniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom spotkań. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tak dużej grupy kobiet w lokalnych społecznościach!

Jednocześnie, chcielibyśmy poinformować, że zakończenie projektu nie oznacza końca naszej działalności edukacyjnej. Mamy już zaplanowane kolejne spotkania w nadchodzącym roku. Dzięki zakupionym w ramach projektu anatomicznym fantomom piersi oraz rzutnikom multimedialnym, nadal mamy możliwość prowadzenia spotkań. Zachęcamy do kontaktu i sprawdzenia naszych możliwości jeśli chodzi o zorganizowanie spotkania w Państwa miejscowości.