Powtórzone zapytanie ofertowe nr W1/2016 powtórzone z dnia 08.04.2016 na wynajęcie trzech samochodów osobowych (pojazdów) wraz z usługą serwisu.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Pytania i odpowiedzi:

Zapytanie ofertowe: