• IMG_4383

  Projekt „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”

  współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozwoli na rozwój działalności LUX MED Diagnostyka w zakresie profilaktyki i wykrywania raka piersi. Jako jeden z realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, LUX MED Diagnostyka dąży do obniżenia wskaźnika zachorowalności i umieralności kobiet w Polsce z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. Jednym z celów projektu jest poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie profilaktyki nowotworu piersi. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. zakup sprzętu medycznego na którym wykonywane są badania (mammobusu i aparatów mammograficznych), przeprowadzenie badań profilaktycznych, a także szereg działań wspierających – w tym szkolenia kadry techników elektroradiologii oraz różnego rodzaju inicjatywy promujące profilaktykę wśród kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek wsi i małych miejscowości beneficjentek Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

  Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 – grudzień 2016.
  Szacowana wartość całkowita projektu: 12 283 333 PLN
  Wartość dofinansowania z MF EOG i NMF: 9 826 666 PLN
  O postępach w realizacji Projektu informować będziemy na bieżąco w zakładce Aktualności.

  Back to Top